Persondatapolitik

Hos Living Development ApS lægger vi stor vægt på din sikkerhed, og vil gerne sikre os at du føler dig tryg ved at have personlige data liggende hos os.

Living Development ApS som dataansvarlig

Living Development ApS er koncernens administrationsselskab, og er derfor dataansvarlig for følsomme data i følgende virksomheder underlagt koncernen:

 • Living Holding ApS
 • Lucinaborg ApS
 • Korsgade 13-17 ApS
 • Odense 3 ApS
 • Højby 4 ApS
 • Odense 5 ApS
 • Strib 6 ApS
 • LK Ejendomme

Videregivelse af følsomme data

I visse tilfælde skal eller kan Living Development ApS videregive oplysninger til relevante modtager, heriblandt SKAT, ATP, NemKonto, Pensionskasser, AUB, Arbejdsskadestyrelsen, Kommuner, revisor mv. I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Living Development kan også vælge at bruge eksterne databehandlere, fx et lønbureau. I så fald indgår vi en skriftlig databehandleraftale der sikrer, at gældende regler bliver overholdt.

Hvem har personfølsomme data hos Living Development?

Hos Living Development ligger vi typisk inde med følgende interessenters personfølsomme oplysninger:

 • Lejere
 • Potentielle lejere
 • Kunder
 • Leverandører
 • Medarbejdere
 • Investorer

Hvilke oplysninger?

De data vi registrerer, er typisk modtaget af dig i forbindelse med indflytning, opskrivning til lejemål, kontraktudformning, ansættelse mv., eller indhentes fra CVR-registeret.

Oplysningerne vi registrerer, afhænger af din rolle, og vil typisk være:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Cpr-nummer
 • Kontonummer

Opbevaring og sletning

Følsomme data fjernes når der ikke længere er brug for dem. Dette vil typisk være når et samarbejde mellem Living Development og interessenten ophører. Dog kan det i visse tilfælde være nødvendigt eller lovpligtigt at beholde personfølsomme data i længere tid.

Uanset opbevaringsperioden kan du være sikker på at dine personfølsomme data opbevares sikkert, og vil ikke være tilgængelige for flere personer end nødvendigt.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at kontakte Living Development og få indsigt i:

 • Hvilke oplysninger vi har registreret om dig eller din virksomhed
 • Hvordan dine eller din virksomheds oplysninger opbevares og behandles
 • Hvem der har adgang til dine eller din virksomheds oplysninger
 • Hvad dine eller din virksomheds oplysninger bruges til
 • Hvor længe dine eller din virksomheds oplysninger opbevares, og hvad der sker med dem når det ikke længere er nødvendigt for os at beholde dem

Living Development har til enhver tid pligt til, uden unødigt ophold, at slette dine personfølsomme data hvis du beder om det, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler dine personfølsomme data på, eller med de formål som vi behandler oplysningerne til, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Living Development, kontaktoplysninger fremgår til slut i denne mail.

Det er ydermere muligt at indgive en klage til:

 • Datatilsynet
 • Borgergade 28, 5. sal
 • 1300 København K
 • Telefon 33 19 32 00
 • Email: dt@datatilsynet.dk

Kontakt

 • Living Development ApS
 • Lindvedvej 77
 • 5260 Odense S
 • Cvr-nr.: 39 26 04 09
 • Telefon: 22 888 777
 • Email: info@livingdevelopment.dk

Living Development ApS' regler for håndtering af persondata er senest revideret 18.06.2020.